1. OLAĞAN GENEL KURULU KARARLARI

SANTEKDER 1.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Derneğimiz 1.Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Mart 2009 tarihinde, saat 14:30’da Macunköy Personel Yemekhanesinde, Divan Başkanı Ahmet KEMERLİ, Katip üyeler Arzu ÖZDEMİR ve Abdullah TANIŞIK’ın yaptığı, 52 asil,8 vekalet  üye ile toplanarak yapılmıştır.

Geçici Yönetim Kurulu Başkanı İlhan ATEŞ kuruluş ve gelecekteki faaliyetler hakkında bilgiler vermiş, mali raporları okumuştur. Geçici Yönetim Kurulu, üyelerimiz tarafından ibra edilmiştir.

Genel Kurul tarafından seçilecek yönetim kuruluna her konuda tam yetki verilmiştir.

Üye aidatlarının önceki dönemde olduğu gibi 5 TL (Beş Türk Lirası)  olmasına karar verilmiştir.

Yeni Yönetim ve Denetim Kuruluna aşağıdaki üyeler oy birliği ile seçilmiştir.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER;

 1. İlhan ATEŞ                Başkan
 2. Aydın DENİZ            Başkan Yardımcısı
 3. Mustafa MERT        Genel Sekreter
 4. Mustafa SOPACI     Muhasip Üye
 5. Murat ATILGAN     Yönetim Kurulu Üyesi
 6. Duygu GÖKALP       Yönetim Kurulu Üyesi
 7. Yücel ÜNVER           Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU YEDEK  ÜYELER;

 1. Hüseyin KUTUM
 2. Cevat KILIÇ
 3. Fadime SARAL
 4. Ali Abdi AKYÜZ
 5. Hüseyin Avni YİĞİTER
 6. Murat ÜSTÜN
 7. Davut AKKUŞ

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER;

 1. Necati ŞENTÜRK
 2. Bekir BEĞEN,
 3. Aygül ÖZGEN KALAYLIOĞLU                             

 DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER;

 1. Serkan MERTOĞLU
 2. Okan ALTINTAŞ
 3. Savaş ÇOLAK

Yeni seçilen yönetim ve denetleme kurulu için dilek ve temenniler için İlhan Ateş, Cevat KILIÇ, Mustafa SOPACI ve Bekir BEĞEN söz alarak konuşmuşlardır.

Divan Başkanı Ahmet KEMERLİ SANTEKDER 1. Olağan Genel Kurul Toplantısını kapatmıştır.

1. OLAĞAN GENEL KURULU RESİMLERİ
Geri