DEVLET TİYATROLARI TÜZÜĞÜ HAZIRLANDI

Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun Devlet Tiyatroları Tüzük Taslağı Hakkında Yaptığı Basın Toplantısı....

30.03.2010

1949 tarih ve 5441 sayılı kanunla kurulan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü adına çıkarılması gereken tüzük 27 Mart 2010 günü 60. yılını doldurmuş olmasına karşın çıkarılamamıştır. 

Sendikamız tarafından TOMEB (Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği), TOBAV (Devlet Tiyatrosu, Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı), IŞIK_DER, ( Tiyatro Işık Uzmanları Sosyal Yardımlaşma Derneği) ve SANTEK_DER’in (Tiyatro Sanat Teknik Çalışanları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği)  katılımlarıyla hazırlanan tüzük taslağı 24.03.2010 tarihinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlük makamına sunulmuştur.

Devlet Tiyatrolarında, değişik pozisyonlarda değerlendirilen ve idari sözleşme ile istihdama hükmedilen personel hakkında sendikamızca hazırlanan tüzük taslağı yukarıda adı geçen örgütlerin başkanlarının da katılımlarıyla 29 Mart 2010 pazartesi günü saat 11.00’de Sendikamız Genel Merkezinde ilgililer ve  kamuoyu ile paylaşılmıştır.

BASIN METNİMİZ :

                                                                   

                KÜLTÜR SANAT SEN  DEVLET TİYATROLARI TÜZÜK TASLAĞINI  HAZIRLADI

               1949 tarih ve 5441 sayılı kanunla kurulan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü adına çıkarılması gereken tüzük 27 Mart 2010 günü 60. yılını doldurmuş olmasına karşın çıkarılamamıştır.

                1949’da kuruluşundan bugüne yasasının emrettiği tüzüğü hazırlamayan ve yönerge ile genelgelerle idare edilen Devlet Tiyatroları tüzük taslağı kurum çalışanlarının yetkili sendikası olan Kültür Sanat Sen tarafından hazırlanıp Genel Müdürlüğe sunuldu. Sayın Genel Müdür  gerek 2009 koordinasyon toplantısında, gerek ise sonraki konuşmalarımızda 60 yıldır gerçekleşmeyen tüzük taslağını çalışanları temsil eden kuruluşların hazırlamasında  demokratik teamül adına yarar gördüğünü belirtince sendikamız  kurum çalışanlarının örgütlü oldukları tüm kuruluşlara konuda birlikte çalışma çağrısı  yaptı ve Ekim 2009 ‘dan bu yana yoğun bir çalışma sonucu tüzük taslağı hazırlandı. Son halini almış bulunan taslağın altında KÜLTÜR SANAT SEN ile birlikte TOMEB (Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği), TOBAV (Devlet Tiyatrosu, Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı), IŞIK DER.( Tiyatro Işık Uzmanları Sosyal Yardımlaşma Derneği) ve SANTEK DER.’in (Tiyatro Sanat Teknik Çalışanları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği) imzaları var.

              Hazırlık çalışmalarında DT’nin kuruluş yasası olan 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun ruhuna tümüyle sadık kalındı. Yanısıra 60 yıldır zamanın ve değişen yönetimlerin özellikleri oranında değişkenlik gösteren yönerge ve genelgeler mercek altına alınarak sanatın işlevselliği ve işlerliği doğrultusundaki tüm yararlı unsurlar saptandı ve tüzükte yerlerini aldılar.

               Devlet Tiyatroları ülkemizin tiyatro sanatının en güçlü dinamiğidir ve halkımızın her kesimine uzun yıllardır hitap ederek onlara sanatının zevkini yaşatmak, ufuklarını genişletmekle yükümlü kılınmış bir tüzel kişilikli yapılanmadır.  Ancak dünyamızın ve ülkemizin hızlı seyreden değişkenlerine karşı  iç işlerinde istikrarı korumak yasasındaki kurguya işlerlik  ve süreklilik kazandıracak bir tüzükle mümkün olabilecektir. Esasen 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun 19.maddesi (Sanatkârların sözleşme prim, tedavi, ayrılış ve ölüm tazminatı, askerlik, izin, yaz tatili aylarında Devlet Tiyatrosu dışında kendi hesaplarına çalışma, yolluk, inceleme seyahati ve disiplin işleriyle yabancı sanatkar ve trup getirme ve Tiyatronun iç ve yönetim işleri bir tüzükle belirtilir.) bunu zorunlu kılmaktadır.

                Tüzük taslağını hazırlayan tüm kuruluşlar bundan sonraki süreci dikkatle takip edecekleri ve tüzüğün en kısa zamanda hayata geçeceği umudunu taşıdıkları bilgisini ilgililere ve kamuoyuna saygı ile sunarlar.


                                                                                                                                                                                                       KÜLTÜRSANAT SEN
                                                                                                                                                                                                               TOMEB
                                                                                                                                                                                                               TOBAV
                                                                                                                                                                                                               IŞIK DER
                                                                                                                                                                                                               SANTEK DER


Geri